Hari hari dia nasihat hari hari dia bagi semangat.